Контраст
Шрифт

Кардіологічне відділення стаціонару

 Кардіологічне відділення госпіталю забезпечує цілодобове надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи, а саме у відділенні проводиться лікування: 

  • Ішемічної хвороби серця – стенокардії напруги, гострого коронарного синдрому (нестабільної стенокардії та інфаркту міокарда);
  • Кардіоміопатій різного генезу;
  • Гіпертонічної хвороби та симптоматичних артеріальних гіпертензій, проводиться диференційна діагностика останніх;
  • Порушень ритму;
  • Серцевої недостатності;
  • Гострої та хронічної ревматичної хвороби серця та її ускладнень. 

У відділенні проводиться електрокардіографічне, холтерівське моніторування серця,ехокардіографічне обстеження, добове моніторування артеріального тиску, навантажувальні проби (велоергометрія). 

Відділення тісно співпрацює з ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» щодо проведення ургентної та планової коронаровентрикулографії та проведення стентування коронарних судин. 

Налагоджена співпраця із Інститутом серця МОЗ України, Науково-практичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії (доросле відділення), Національним науковим центром «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМНУ», ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ». 

У відділенні проводиться реабілітація пацієнтів після аорто-коронарного шунтування, протезування клапанів серця, стентування коронарних судин, постінфарктних пацієнтів. 

Телефон:(044) 483-22-05

(с) 2021

Аналізи